Bli kjent kveld Fabeltunet

Heime og Bakke Bolig inviterte fremtidige naboer på Fabeltunet til en bli kjent kveld. Oppmøte var stort med over 100 deltakere. I kjent «Heime-ånd», kom det en dyktig live artist og Christian grillet burgere.

Les mer om prosjektet på www.fabeltunet.no