Trenger du hjelp med heime?
< Alle kategorier
Skriv ut

Se info om din bolig

I Heime kan det ligge informasjon om din bolig.

Det finner du ved å trykke på «Nabolag» så «Min bolig»

Her finner du nøkkeltall og eventuelle dokumenter.
Får du en blank side har vi ikke boliginformasjonen din.
Gi beskjed til ditt boligselskap eller Heime hvis du skal ha dette

Innholdsfortegnelse