Personvern og bruksvilkår for Heime Proptech

Heime er en tjenesteleverandør som jobber for å skape gode nabolag.
Dette gjøres blant annet ved hjelp av en teknisk plattform.
Appen du bruker nå er en del av denne plattformen.

Vi bruker denne informasjon om deg:

  • Telefonnummer
  • Navn
  • Epost
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Profilbilde du har lastet opp
  • Samt din aktivitet på plattformen.

Vi loggfører også når du åpner låser via Heime appen. Ved å sette sammen denne informasjonen med låsens lokasjon kan vi vite at du sto i nærheten av låsen når du låste den opp. Denne informasjonen brukes kun for å loggføre adgang til fellesarealer.

Dette brukes for å skape samhandling med dine naboer, identifisering ved innlogging samt for å sende betalingskvitteringer.

Som regel er noe av denne informasjonen innhentet ved hjelp av kjøpslister eller lignende overført fra utbygger eller boligselskapet selv.

Heime henter også inn ved behov informasjon om enheten som brukes. Dette brukes kun til feilretting. Og lagres kun opp til 90 dager.

Du kan velge å skjule fødselsdato, epost og telefonnummer for dine naboer.
Dette gjøres ved å redigere din profil og krysse av for «skjul for naboer».

Denne informasjonen vil fremdeles være tilgjengelig for Heime og boligselskapets administratorer i heime.

Informasjonen lagres sålenge du bor i boligselskapet. Det er mulig å be om fjerning av dataen, men det er for regnskapsgrunner noen tilfeller (hvis du har gjennomført kjøp med vipps) hvor din kontaktinformasjon må forbli lagret.

Informasjon om virksomheten

Heime Proptech AS

Organisasjonsnummer: 926 488 988

Besøksadresse:

Nedre banegate 41

4014 Stavanger

 

Kontaktperson

Kristian Aksland

kristian@heime.com

 

Andre databehandlere

Front Software AS er datatilbyder og håndterer dataene.

Functional Software, Inc. (Sentry) lagrer informasjon ved feil om bruk av appen samt enhetsinformasjon og pseudoanonymisert brukerdata

 

Brukerens rettigheter

Ved ønske om innsyn, begrensning, retting eller sletting har brukeren rett på dette sålenge regnskapsforhold legger dette til rette. Ta kontakt med kristian@heime.com.