Vennespleis

Heime lanserer en ny funksjon som heter Hei i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge. I studentenes helse og trivselsundersøkelse rapporterte 54% at de var ensomme, og flere studenter i Norge lider av alvorlig depresjon. Dette er ikke kun et Covid-19 fenomen, da 1 av 3 studenter i samme undersøkelse rapporterte at de var ensomme i 2018.

Studentsamfunnet i Trondheim, med Karen Mjør, lanserte et konsept som heter den store vennespleisen. 1.300 studenter deltok og ble delt inn i 300 forskjellige grupper som kunne gå en tur sammen eller møtes på lunsj i kantinen. Karen, Velferdstinget i Stavanger og BISO jobber nå sammen med oss for å lage en plattform hvor man kan tilby vennespleis digitalt.

Hvis 5 studenter er interessert i kunst blir de slått sammen i en gruppe digitalt og foreslått en aktivitet som f.eks. «På fredag er det en ny utstilling på dette galleriet, gå sammen. Oppmøte klokken 18.». Eller, «Mikrobryggeriet Lervig local arrangerer musikk quiz på torsdag, gå sammen».

Ved hjelp av kunstig intelligens setter vi sammen vennegrupper som passer sammen med en miks av forskjellige mennesketyper som skal gå overens.

Plattformen lanseres for studenter i august.